Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze duikvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag kan gezien worden als pesten maar ook seksuele intimidatie.

De VCP heeft drie taken binnen de vereniging:

  • Allereerst is de VCP de eerste opvang en aanspreekpunt voor iedereen (leden, ouders van jeugdleden, kaderleden en bestuur), die te maken hebben met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag.

  • Indien nodig zal de VCP je doorverwijzen naar een vertrouwenscontactpersoon van de NOC*NSF of andere hulpverleners en je daarbij ondersteunen.

  • Ten derde is het adviseren van het bestuur in het ontwikkelen van een preventief beleid voor een social veilige sportomgeving.

Voor verdere informatie kunnen je het bijgaand filmpje van Vertrouwenspunt sport bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=edyKnwzeMOc

Contactgegevens VertrtouwensContactPersoon ‘t Piepke:

  • Joyce Dams          Tel: +316 2910 3951      E-mail: vcp@piepke.nl

Hoe kun je anderen benaderen?

Het is ook mogeleijk om direct een vraag of klacht neer te leggen bij het Vertrouwenspunt Sport. Dit kan ook anoniem.

Contactgegevens:

  • Tel: 0900-2025590 (Ma. t/m Vr: 8.00 – 22.00 uur en Za: 12.00 – 16.00 uur)

  • E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

© 2024. www.piepke.nl | Alle rechten voorbehouden | Webdesign by Internet Group Limburg