Started on mei 28, 2024

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding bestaat uit 3 delen.

  • Theorieles
    Hiervoor heb je een theorieboek nodig (kost ± € 30,00) en dat kun je bestellen via ons secretariaat. De theorie zullen we per hoofdstuk behandelen in theorielessen. Deze lessen zijn over het algemeen op zondag na de zwembadles.

De theorielessen worden – bij genoeg mensen – 2 keer per jaar ingepland. Het schema van de theorielessen wordt dan gemaild aan de cursisten en aan de overige leden. Iedereen is welkom om bij de theorielessen aan te schuiven. Het is de bedoeling dat je de vragen een aantal dagen voor de betreffende theorieles maakt en deze dan mailt naar de betreffende instructeur die de les geeft. De vragen die je maakt zijn voor ons een richtlijn voor de theorieles. Zo weten we wat er wel en niet van de theorie begrepen wordt.

Indien je niet bij een theorieles aanwezig kunt zijn, laat dit dan de betreffende instructeur weten. Er wordt éénmalig een herhalingsles gegeven, het initiatief hiervoor ligt bij de cursist en niet bij de instructeur.

  • Zwembadles
    Er zijn 2 zwembadlessen. Dit is voor de module redden. Die worden allebei op zondag gegeven. Tijdens deze lessen worden de basisbeginselen van het redden uitgebreider behandeld t.o.v. de 1*-opleiding.
  • Buitenwaterles
    Heb je de theorielessen en zwembadlessen met goed gevolg gehaald, dan mag je naar buiten toe. In het buitenwater moet je ook weer een aantal oefeningen doen. Reken op gemiddeld 12 duiken die je hiervoor nodig hebt. Zijn al deze oefeningen goed gedaan, dan heb je je 2*-brevet behaald.

De coördinator van de 2*-opleiding is:

Philip Aerdts
2*-instructeur

© 2024. www.piepke.nl | Alle rechten voorbehouden | Webdesign by Internet Group Limburg