Started on mei 28, 2024

Als je net begint met duiken, dan komt er heel wat op je af. Wat gaat er gebeuren, wat is de bedoeling?
Laten we even bij het begin beginnen.

Keuring

Helaas is de afgelopen jaren onze ervaring dat het kan gebeuren dat mensen vol enthousiasme aan hun opleiding beginnen om daarna afgekeurd te worden bij een keuringsarts. Aangezien je goedgekeurd moet zijn om te mogen duiken is het natuurlijk vervelend als je afgekeurd wordt als je al van alles aangeschaft hebt. Ons advies is dan ook, laat je op tijd keuren. Niet door je huisarts maar bij een SMA (Sport Medisch Adviescentrum) of een duikarts:

SCAS-gecertificeerde sportduikartsen
www.duikgeneeskunde.nl
Wanneer is de keuring verplicht
Keuringsformulier
Eigen verklaring t.b.v. sportduikkeuring

Het advies is om dit zo vlug mogelijk te doen. Verplicht voor je opleiding in zowel zwembad als buitenwater.

Opleiding

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding bestaat uit drie delen.

– Theorieles
Hiervoor heb je een theorieboek nodig (kost ± € 30,00) en dat kun je bestellen via ons secretariaat.
De theorie zullen we per hoofdstuk behandelen in de theorielessen. Deze lessen zijn meestal op de zondag na de zwembadles vanaf 10.30 uur en duurt 1,5 à 2 uur.

De theorielessen worden – bij genoeg cursisten – 2 keer per jaar ingepland. Het schema van de theorielessen wordt dan gemaild aan de cursisten en aan de overige leden. Iedereen is welkom om bij de theorielessen aan te schuiven.

Indien je niet bij een theorieles aanwezig kunt zijn, laat dit dan de betreffende instructeur weten. Er wordt éénmalig een herhalingsles gegeven, het initiatief hiervoor ligt bij de cursist en niet bij de instructeur.

– Zwembadles
Er is 2× per week zwembadles. Op dinsdag is de les zonder perslucht (conditie/snorkeltraining) en op zondag is de les met perslucht. Tijdens deze lessen op zondag worden de basisbeginselen van het duiken bijgebracht. Wat je hiervoor zelf moet aanschaffen is:
een duikbril
een snorkel
binnenwater vinnen
een loodgordel met wat lood
De perslucht spullen voor het binnenwater kun je lenen van de club.

Er zijn 6 verplichte zwembadlessen, deze starten tegelijkertijd met de theorielessen. Na deze verplichtte lessen zullen er herhalingen en verdiepingen plaatsvinden.

– Buitenwaterles
Heb je alle theorielessen en zwembadlessen met goed gevolg gehaald (daar zullen we een kleine 2 maanden mee bezig zijn) dan is het zover, dan mag je naar buiten toe. In het buitenwater moet je ook weer een aantal oefeningen doen. Reken op gemiddeld 10 duiken die je hiervoor nodig hebt. Zijn al deze oefeningen goed gedaan, dan heb je je 1*-brevet behaald.

De coördinator van de 1*-opleiding is:

Carla Aerdts
2*-instructeur

© 2024. www.piepke.nl | Alle rechten voorbehouden | Webdesign by Internet Group Limburg