Aanmeldformulier lidmaatschap

Aanmeldformulier lidmaatschap

Om lid te worden van O.W.S.C. ’t Piepke dient dit formulier ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij het bestuur van de vereniging (bij minderjarigen door de wettelijk vertegenwoordiger), samen met een recente pasfoto. Dit kan via de post aan het secretariaat, of persoonlijk bij een van de bestuursleden.
Personalia
Aanvullende vragen
Ondertekenen
De op dit formulier verstrekte gegevens worden opgenomen in het ledenbestand van O.W.S.C. ’t Piepke en in het ledenbestand van de N.O.B., de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Door dit formulier ondertekend in te leveren bij het bestuur van O.W.S.C. ’t Piepke bevestig ik dat ik gedurende de gehele lidmaatschap periode mij conformeer aan de actuele statuten, het actuele huishoudelijke reglement en de actuele gedragsregels van O.W.S.C. ’t Piepke en de N.O.B.. (In het huishoudelijk reglement van de N.O.B. staat, onder andere, dat alle leden in het bezit moeten zijn van een geldige duikmedische verklaring.)

Aldus naar waarheid ingevuld:
© 2024. www.piepke.nl | Alle rechten voorbehouden | Webdesign by Internet Group Limburg